Регистрация   •   Вход
Детска кухня в Бургас - БАМБИНИ
 
 
 

Хранителни вещества

Хранителна стойност и състав на продуктитеБЕЛТЪЧИНИ

Те са жизненоважни за организма. Участват в структу­рата на всички органи и имат значение за всички негови функции. Аминокиселините, които се образуват при разграждането на белтъчините (протеините) в хранос­милателната система, постъпват с кръвта в тъканите, където се използват за синтез на собствени белтъци. Съществуват две големи групи аминокиселини: неза­меними и заменими. Първите се наричат така, защото не могат да се синтезират в организма и трябва да се набавят с храната. Ако липсва дори и една от тези неза­меними аминокиселини, се нарушава образуването на собствени белтъци, което се отразява негативно не само на растежа и развитието, но и на правилното функцио­ниране на всички органи и системи. Белтъчините, които съдържат всички аминокиселини в достатъчно количество, се наричат пълноценни. Те са от животински произход. Тези, които са от растителен, се усвояват в по-малка степен от организма. В тях има дефицит на някои незаменими аминокиселини. По тази причина в менюто трябва да присъстват белтъчини от растителен и от животински произход, тъй като те вза­имно се допълват.

МАЗНИНИ

При разграждането си в организма те дават два пъти повече енергия от белтъчините и са основният му из­точник на енергия. Имат и известна структурна функ­ция, носители са на редица мастноразтворими витами­ни - например А, D и Е. Биологичната роля на мазнините се определя от съдържанието в тях на полиненаситени мастни киселини и особено на есенциалните линолова и алфа-линоленова. Те участват в изграждането на клетъчните мембрани. Богати на линолова киселина са мазнините от растителен произход. Пълноценни мазнини се съдържат в млякото, рибата, ядките. Най- подходящи за ранната детска възраст са млечните и растителните мазнини. Голямото им съдържание в храната може да доведе до нарушения в храносмилането. Счита се, че мазнините от животински произход са един от основните рискови фактори за развитие на атеросклероза.

ВЪГЛЕХИДРАТИ

Най-голямата част от енергийните нужди на организма се покрива от въглехидратите, които участват в състава на всички тъкани и спомагат за нормалното окисляване на мазнините и синтеза на белтъчините. Целулозата и пребиотиците регулират процесите на храносмилане. Недостатъчното съдържание на въглехидрати в храната води до нарушение в усвояването и обмяната на оста­налите хранителни вещества и влошава тези процеси. Прекалено високото съдържание на въглехидрати също е вредно за организма - води до затлъстяване. От изключително важно значение е видът на въгле­хидратите в храната. Захарта и другите концентрирани захари трябва внимателно да се дозират, защото те се усвояват много бързо и рязко покачват кръвната захар. Консумацията им често или в голямо количество води до развитието на кариес. Поради тези причини се пре­поръчва нуждите от въглехидрати да се задоволяват предимно от полизахариди (целулоза, нишесте). С ви­соко съдържание на въглехидрати са хлябът, тестените изделия, плодовете, зеленчуците и др.

МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА И ВОДА

За разлика от белтъчините, мазнините и въглехидратите минералните вещества нямат хранителна стойност. Те обаче са пластичен материал за изграждане на нови тъкани, участват в регулацията на обмен­ните процеси, поддържат осмотичното налягане (постоянния състав на кръвния серум), влизат в състава на много ензими и хормони и т. н. Минералните вещества се разделят на мик­роелементи и макроелементи в зависимост от количеството им в организма. Калцият и фосфорът участват в изгражда­нето на костите и зъбите и имат изключи­телно голямо значение за бързорастящия организъм. Функциите на микроелементи­те са различни - например желязото и мед­та са необходими за нормалното кръвотворене. Натриевият хлорид (готварската сол) е от изключително значение за нормалното осмотично налягане на кръвния серум. Независимо от това на децата не бива да се създават навици за консумиране на солени храни, тъй като те са рисков фактор за раз­витието на високо кръвно налягане. Водата е средата, в която се извършват всички жизнени процеси. Колкото по- малко е детето, толкова по-големи са нуж­дите от вода. В детския организъм преоб­ладава извънклетъчната течност, поради което децата много бързо се обезводняват по време на заболяване или недостатъчен прием на вода. Потребностите им не могат да се задоволят само от хранителните про­дукти. На децата трябва да се осигурява достатъчно вода в зависимост от околната температура, здравословното им състо­яние, възрастта и т. н. Здравото дете във възрастта от 1 до 3 години може само да регулира приема на вода.

ВИТАМИНИ

Те са абсолютно необходими за организма. Участват в регулацията на обмяната на веществата, растежа, развитието, устойчи­востта му към инфекции и т. н. Витамините имат различен състав и изпълняват различ­ни функции. Не се синтезират в организма в достатъчно количество, поради което трябва да се приемат с храната ежедневно. Витамин А има в храните от животински произход. Жълто и оранжево оцветените плодове и зеленчуци съдържат каротин, който в организма се превръща във вита­мин А. Дефицитът му води до нарушение на зрението, увреждане на кожата, лигавицита и др. Витамин В1 присъства в храните от рас­тителен произход, а витамините В6 и В12 - главно в храните от животински произ­ход (месо, черен дроб, бъбреци и др.). Витамин С е много разпространен в при­родата. Най-богати на витамин С са: червените чушки, шипките, цитрусовите плодове, зелените листни зеленчуци и др. Част от плодовете и зеленчуците трябва да се консумират сурови, тъй като при топ­линна обработка витаминът се разрушава. Подобен е ефектът на кислорода и затова се препоръчва готвене в захлупен съд. Витамин D е най-слабо разпространен в природата. Дефицитът му води до раз­витие на рахит. Поради тази причина в повечето развити страни, включително и в България, още от края на първия месец на детето до двегодишна възраст се провежда медикаментозна профилактика. В по-го­лямо количество витамин D се съдържа в черния дроб на някои риби (например треска). Под влияние на слънчевите лъчи се образува в кожата. Витамин Е е антиоксидант, който присъст­ва в достатъчно количество в растителни­те масла.

ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ

Хранителните вещества са източник на енергия, нужни са също така за растежа и химичното съзряване на тъканите. Най-голямата част от енергията, постъпила с хра­ната, се превръща в топлина и се използва за поддържане на постоянната телесна тем­пература и основните жизнени функции. Друга част служи за изграждането на нови тъкани и за двигателна активност. В със­тояние на пълен покой организмът израз­ходва енергия за поддържане на основните жизнени дейности. Тази енергия, измерена при определени условия, се нарича основна обмяна и нейният относителен дял при малките деца е много по-висок в сравнение с този при възрастните.

 

 
Детска млечна кухня Бургас

 
Разнос на храна до дома

Детска кухня "БАМБИНИ" е най-голямата и модерна частна детска кухня на територията на град Бургас. Заявка за храна за следващия ден се приема до 12.00 часа. Предстои откриване на раздавателни пунктове из целия град. Има възможност за доставка на храна до вашия дом.

Готвач на детска кухня
 
Подборът на ястия в менюто се изготвя от д-р инж. технолог Катя Илиева.
 
Полезна информация:
 
Магазини ТЕМА JBABY ДЕТМАГ БАМБОЛИНО